Uz augšu

Mājsaimniecību sadalījums pēc bērnu skaita (procentos) 2005 - 2023

Izvēlēties vērtības

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2005 , 2006 , 2007 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 19

Neobligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 5

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi Vairāk par statistiskajiem reģioniem. Sākot ar 2024. gadu, statistisko reģionu teritorijas sakrīt ar plānošanas reģionu teritorijām.

Laika periods

2022

Provizoriski dati.