Uz augšu

Privāto mājsaimniecību kopējais skaits un mājsaimniecības vidējais lielums reģionos, valstspilsētās, novados, laukos un pilsētās gada sākumā 2012 - 2023

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 3

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2012 , 2013 , 2014 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 12

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Latvija , Rīgas statistiskais reģions (no 01.01.2024.) , Rīgas statistiskais reģions (Rīga) (līdz 01.01.2024.) ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 59

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000

Svarīga informācija

Jēkabpils, Ogres un Valmieras valstspilsētas iekļautas arī attiecīgo novadu rādītājos.
Mājsaimniecības vidējā lieluma rādītāja aprēķins:
Līdz 2014. gadam:
Mājsaimniecība - vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz mājsaimniecības izdevumus, vai viena persona, kura saimnieko atsevišķi.
Mājsaimniecības vidējais lielums - aprēķināts, izmantojot lielāko mājsaimniecību apsekojumu datus.
Sākot ar 2015.gadu:
Mājsaimniecība - visi vienā mājoklī dzīvojošie (viena vai vairākas personas) neatkarīgi no tā kā tiek segti mājsaimniecības izdevumi.
Mājsaimniecības vidējais lielums - aprēķināts atbilstoši CSP iedzīvotāju skaita novērtējumam.
Iedzīvotāju skaits privātajās mājsaimniecībās - aprēķināts, izmantojot CSP veikto pastāvīgo iedzīvotāju skaita novērtējumu, kā arī informāciju no Iedzīvotāju reģistra un administratīvajiem datu avotiem par personām kolektīvajās mājsaimniecībās. Sākot ar 2016. gadu (mājsaimniecību skaits un vidējais lielums reģionos) mājsaimniecību skaita un vidējā lieluma rādītāji reģionos nav salīdzināmi ar iepriekšējo gadu rādītājiem.
2016. gada trešajā ceturksnī, realizējot projektu 'Teritoriālās statistikas (galvenokārt pilsētas) iegūšana', pārskatīts esošais algoritms iedzīvotāju teritoriālā izvietojuma - faktiskās dzīvesvietas aprēķināšanai. Algoritms papildināts, nodrošinot precīzāku iedzīvotāju skaita novērtējumu pagastos, novados, pilsētās un reģionos. Atbilstoši jaunajam algoritmam veikti pārrēķini rādītājiem uz 2016. gada sākumu, tai skaitā mājsaimniecību lielums un iedzīvotāju skaits privātajās mājsaimniecībās.
Metadati Dati līdz 2018. gadam publicēti pēc personas faktiskās dzīvesvietas. Kopš 2020. gada mainīta metodoloģija - dati publicēti pēc reģistrētās dzīvesvietas un personas, kuras bija reģistrētas ciema vai mājas līmenī pēc iespējas iekļautas dzīvokļos, kā arī personas, kurām nav zināms adresācijas kods, nav iekļautas privātajām mājsaimniecībām piederošo iedzīvotāju skaitā (aptuveni 4-5 tūkstoši iedzīvotāju). Atsevišķos gadījumos datu elektroniskās apstrādes tehnoloģijas specifikas dēļ skaitļu noapaļošanā iespējamas atšķirības starp uzrādīto kopējo apjomu un saskaitāmo kopsummu. Laikrinda no 1996. līdz 2022. gadam MVS010. Privāto mājsaimniecību kopējais skaits un mājsaimniecības vidējais lielums reģionos, republikas pilsētās, novados, laukos un pilsētās gada sākumā . Sākot ar 2024. gadu, statistisko reģionu teritorijas sakrīt ar plānošanas reģionu teritorijām. Vairāk par statistiskajiem reģioniem.