Uz augšu

Mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ nevarēja atļauties segt atsevišķas izmaksas (procentos) 2005 - 2023

Izvēlēties vērtības

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2005 , 2006 , 2007 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 19

Obligāts
Obligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 5

Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Pārrēķināti dati pēc 2011.gada tautas skaitīšanas rezultātiem. Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi Vairāk par statistiskajiem reģioniem. Sākot ar 2024. gadu, statistisko reģionu teritorijas sakrīt ar plānošanas reģionu teritorijām.

Rādītāji

Augstākā izglītība (ISCED 5.-8. līmenis)

Akadēmiskā izglītība, pirmā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai doktora grāds.

Vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība (ISCED 3. un 4. līmenis)

Arodizglītība pēc pamatizglītības vai vidējās izglītības, kā arī vidējā vai vidējā profesionālā izglītība.

Nav skolas izglītības, zemāka par sākumskolas izglītību, pamatskolas vai sākumskolas izglītība (ISCED 0.-2. līmenis)

Pamatizglītība vai arodizglītība ar pamatizglītību vai zemāka izglītība.