Uz augšu

Eksports un imports pa valstīm, valstu grupām un teritorijām (KN 8 zīmēs) 2005 - 2022

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 3

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2005 , 2006 , 2007 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 18

Atlasītās vērtības 0 Kopā 14 097

Neobligāts
Ir vairāk nekā 4000 rādītāju, un tādēļ tie netiek parādīti automātiski. Lai atlasītu rādītājus, izmantojiet meklēšanas funkciju.
Obligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 2

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.TOTAL PAVISAM , AD Andora , AE Apvienotie Arābu Emirāti ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 243

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati - = Parādība nav konstatēta Preces KN koda apraksts atbilst aktuālākajai Eiropas Savienības Kombinētajai nomenklatūrai.

Valstis

Neatkarīgo Valstu Sadraudzības (NVS) valstis: Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Kazahstāna, Kirgizstāna, Krievija, Moldovas Republika, Tadžikistāna, Turkmenistāna (asociētā dalībnieka statusā), Uzbekistāna.

Valstis

HR Horvātija

ES dalībvalsts no 01.07.2013

Laika periods

2021

Provizoriski dati. Galīgie dati tiks publicēti 26. augustā.

2022

Provizoriski dati. Dati publicēti par nepilnu gadu. Dati par pilnu gadu tiks publicēti 2023. gada 9. februārī.