Uz augšu

Bruto pievienotās vērtības sadalījums pa darbības veidiem (NACE 2.red.) 1995 - 2021

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 5

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1995 , 1996 , 1997 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 27

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.TOTAL PAVISAM , A Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība , A01 Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 131

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati Salīdzināmajās cenās summārie rādītāji tiek ķēdēti atsevišķi un neveido agregātu kopsummu. Atsevišķos gadījumos datu elektroniskās apstrādes tehnoloģijas specifikas dēļ skaitļu noapaļošanā iespējamas atšķirības starp uzrādīto kopējo apjomu un saskaitāmo kopsummu. ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi