Uz augšu

Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas grupās un apakšgrupās (ECOICOP) 1996M01 - 2024M04

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 7

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1996M01 , 1996M02 , 1996M03 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 340

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.00 VISAS PRECES UN PAKALPOJUMI , 0000 Visas preces , 000 Pārtika, alkoholiskie dzērieni un tabakas izstrādājumi ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 300

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Centrālā statistikas pārvalde (CSP) informē:
No 2016. gada 1. janvāra Patēriņa cenu indeksa, Saskaņotā patēriņa cenu indeksa un Nemainīgās nodokļu likmes saskaņotā patēriņa cenu indeksa aprēķiniem tiek lietota Eiropas individuālā patēriņa veidu klasifikācija (turpmāk - ECOICOP).
Jaunā klasifikācija nodrošina datu lietotājus ar cenu indeksiem detalizētākā griezumā (līdz pat apakšklašu līmenim atsevišķām grupām). ECOICOP aizstās līdz šim izmantoto COICOP klasifikāciju. Cenu indeksi atbilstoši COICOP klasifikācijai par periodiem līdz 2015. gadam datu lietotājiem būs pieejami CSP datubāzēs arī turpmāk.
Pāreja uz jauno klasifikāciju neietekmē līdzšinējos datus, jo ECOICOP un COICOP klasifikāciju struktūras sakrīt līdz klašu līmenim.
Centrālā statistikas pārvalde (CSP) informē:
Līdz ar ziņojumu par patēriņa cenu pārmaiņām 2016. gada maijā, ir pārskatīti CSP datubāzēs publicēto visu ECOICOP līmeņu patēriņa cenu indeksu nosaukumi atbilstoši EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) 2016/792 (2016. gada 11. maijs) par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem un mājokļu cenu indeksu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2494/95 I pielikumam.
ECOICOP līmeņu nosaukumu pārskatīšana neietekmē līdz šim publicēto vai nākamo periodu patēriņa cenu indeksu vērtības un aptvērumu.
Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi