Uz augšu

Būvniecības izmaksu indeksi pa objektu grupām un resursu veidiem (2021=100) 2015M01 - 2024M04

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 2

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2015M01 , 2015M02 , 2015M03 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 112

Obligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 4

Obligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 6

Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi