Uz augšu

Vispārējās valdības sektora izdevumi pēc valdības funkcijām sadalījumā pa apakšsektoriem (milj. eiro) 2001 - 2022

Izvēlēties vērtības

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2001 , 2002 , 2003 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 22

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Vispārējās valdības kopējie izdevumi , Bruto kapitāla veidošana un neražoto nefinanšu aktīvu iegādes mīnus atsavinājumi , Bruto kapitāla veidošana ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 31

Neobligāts
Obligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 4

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.PAVISAM , Vispārējie valdības dienesti , ..Izpildvaras un likumdošanas iestādes, finanšu un fiskālās lietas, ārlietas ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 80

Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati Atsevišķos gadījumos datu elektroniskās apstrādes tehnoloģijas specifikas dēļ skaitļu noapaļošanā iespējamas atšķirības starp uzrādīto kopējo apjomu un saskaitāmo kopsummu. ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi