Uz augšu

Vispārējās valdības sektora darījumi (milj. eiro) 2014Q1 - 2023Q1

Izvēlēties vērtības

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2014Q1 , 2014Q2 , 2014Q3 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 37

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.IEŅĒMUMI , ..Saņemamie nodokļi , ..Saņemamās neto sociālās iemaksas ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 28

Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

Darījums

IEŅĒMUMI

Darījumi, kas ietekmē neto vērtību.

..Saņemamie nodokļi

Darījumi, kas ietekmē neto vērtību.

..Saņemamās neto sociālās iemaksas

Darījumi, kas ietekmē neto vērtību.

..Saņemamās dotācijas

Darījumi, kas ietekmē neto vērtību.

..Citi ieņēmumi

Darījumi, kas ietekmē neto vērtību.

IZDEVUMI

Darījumi, kas ietekmē neto vērtību.

..Maksājamais darba ņēmēju atalgojums

Darījumi, kas ietekmē neto vērtību.

..Starppatēriņš

Darījumi, kas ietekmē neto vērtību.

..Pamatkapitāla patēriņš

Darījumi, kas ietekmē neto vērtību.

..Maksājamie procenti

Darījumi, kas ietekmē neto vērtību.

..Maksājamās subsīdijas

Darījumi, kas ietekmē neto vērtību.

..Maksājamās dotācijas

Darījumi, kas ietekmē neto vērtību.

..Maksājamie sociālie pabalsti

Darījumi, kas ietekmē neto vērtību.

..Citi izdevumi

Darījumi, kas ietekmē neto vērtību.

NEFINANŠU AKTĪVU NETO IEGĀDE

Darījumi ar nefinanšu aktīviem.

..Pamatlīdzekļi

Darījumi ar nefinanšu aktīviem.

..Krājumu pārmaiņas

Darījumi ar nefinanšu aktīviem.

..Vērtslietu iegādes mīnus atsavinājumi

Darījumi ar nefinanšu aktīviem.

..Neražoto nefinanšu aktīvu iegādes mīnus atsavinājumi

Darījumi ar nefinanšu aktīviem.

FINANŠU AKTĪVU NETO IEGĀDE

Darījumi ar finanšu aktīviem un saistībām (finansējums).

..Iekšzemes finanšu aktīvu neto iegāde

Darījumi ar finanšu aktīviem un saistībām (finansējums).

..Ārzemju finanšu aktīvu neto iegāde

Darījumi ar finanšu aktīviem un saistībām (finansējums).

SAISTĪBU NETO RAŠANĀS

Darījumi ar finanšu aktīviem un saistībām (finansējums).

..Iekšzemes saistību neto rašanās

Darījumi ar finanšu aktīviem un saistībām (finansējums).

..Ārzemju saistību neto rašanās

Darījumi ar finanšu aktīviem un saistībām (finansējums).