Uz augšu

Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits gada beigās 2012 - 2022

Izvēlēties vērtības

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2012 , 2013 , 2014 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 11

Atlasītās vērtības 0 Kopā 3

Neobligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 7

Neobligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 4

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000

Svarīga informācija

Rādītāji

Bērnu skaits ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās

Bērni, kuri ievietoti institūcijā ar bāriņtiesas lēmumu.

Gada laikā ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā

Bērni, kuri ievietoti institūcijā ar bāriņtiesas lēmumu.