Uz augšu

Ilgstoša slimība vai ilgstoša veselības problēma 16 gadus veciem un vecākiem iedzīvotājiem (procentos) 2005 - 2021

Izvēlēties vērtības

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2005 , 2006 , 2007 ,

Atlasītie rādītāji 1 Kopā 17

Obligāts
Obligāts

Atlasītie rādītāji 0 Kopā 3

Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
2013. gadā tika mainīts jautājuma formulējums, un tas varēja ietekmēt respondentu sniegtās atbildes. Līdz 2012. gadam respondentiem tika jautāts: „Vai Jums ir kāda hroniska slimība, ilgstošas kaites vai fiziski trūkumi?”. Sākot ar 2013. gadu, šis jautājums tiek uzdots jaunā redakcijā: „Vai Jums ir kāda ilgstoša slimība vai ilgstoša veselības problēma?”. Metadati Datubāzē lietotie apzīmējumi:
- = Parādība nav konstatēta.
... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi.
X = Tabulas rindas un ailes krustpunktā esošās rūtiņas aizpildīšana loģiski nav iespējama.
. = Dati nav publicējami to konfidencialitātes dēļ.

Laika periods

2021

Provizoriski dati.