Uz augšu

Pārbaužu veikšana vai ārstēšanās pie medicīnas speciālista (izņemot zobārstu) un apstākļi, kas traucējuši veikt pārbaudes vai ārstēšanos 16 gadus veciem un vecākiem iedzīvotājiem (procentos) 2005 - 2021

Izvēlēties vērtības

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2005 , 2006 , 2007 ,

Atlasītie rādītāji 1 Kopā 17

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Pavisam , Bija vismaz viens gadījums, kad neveica nepieciešamo pārbaudi vai ārstēšanos , Nevarēja to atļauties ,

Atlasītie rādītāji 0 Kopā 11

Neobligāts
Obligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000

Svarīga informācija

Sākot ar 2015. gadu ir pārrāvums laika rindā, jo tika mainīta metodoloģija jautājumā par nepieciešamību veikt pārbaudi vai ārstēšanos pie medicīnas speciālista (izņemot zobārstu).
Metadati Datubāzē lietotie apzīmējumi:
- = Parādība nav konstatēta.
... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi.
X = Tabulas rindas un ailes krustpunktā esošās rūtiņas aizpildīšana loģiski nav iespējama.
. = Dati nav publicējami to konfidencialitātes dēļ.

Laika periods

2021

Provizoriski dati.