Uz augšu

Pārbaužu veikšana vai ārstēšanās pie medicīnas speciālista (izņemot zobārstu) un apstākļi, kas traucējuši veikt pārbaudes vai ārstēšanos 16 gadus veciem un vecākiem iedzīvotājiem (procentos) 2005 - 2021

Izvēlēties vērtības

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2005 , 2006 , 2007 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 17

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Pavisam , Bija vismaz viens gadījums, kad neveica nepieciešamo pārbaudi vai ārstēšanos , Nevarēja to atļauties ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 11

Neobligāts
Obligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000

Svarīga informācija

Sākot ar 2015. gadu ir pārrāvums laika rindā, jo tika mainīta metodoloģija jautājumā par nepieciešamību veikt pārbaudi vai ārstēšanos pie medicīnas speciālista (izņemot zobārstu).
Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

Laika periods

2021

Provizoriski dati.