Uz augšu

Izmaksāto pensiju vidējais apmērs pēc pensijas veida un pensijas saņēmēja dzimuma (eiro) 1991 - 2023

Izvēlēties vērtības

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1991 , 1992 , 1993 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 33

Atlasītās vērtības 0 Kopā 3

Neobligāts
Obligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 4

Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati Sākot ar 2008.gadu, pensijas pēc speciāliem lēmumiem ietvertas invaliditātes pensijās un pensijās apgādnieka zaudējuma gadījumā.

Pensijas veids

Apgādnieka zaudējuma pensija

Pensiju kopsumma visiem mirušā apgādnieka apgādībā bijušajiem ģimenes locekļiem.

Izdienas pensija

No 2011. g. t.sk. resoru pensijas no valsts pamatbudžeta.

Laika periods

2010

2010. gada vidējās izmaksātās vecuma pensijas apmērā nav ietverta 2009. gada 16. jūnija pieņemtā likuma 'Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. gada līdz 2012. gadam' rezultātā ieturētā naudas summa, kas vecuma pensijas saņēmējiem tika atmaksāta 2010. gada 2. ceturksnī.

2011

2011. gada statistikas rādītāji par pensiju vidējiem izmaksājamajiem apmēriem un izdevumiem palielinājušies sakarā ar AS 'Latvijas Krājbanka' darbības apturēšanu un pensiju izmaksas iestāžu maiņu.