Uz augšu

Pieaugušo personu ar invaliditāti skaits pēc funkcionālajiem traucējumiem, invaliditātes grupas un nodarbinātības statusa 2018 - 2023

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 6

Atlasītās vērtības 0 Kopā 4

Neobligāts
Obligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Vienai personai pārskata periodā var būt vairāki funkcionālo traucējumu veidi un vairākas invaliditātes grupas, tāpēc summa, saskaitot pa traucējumu veidiem vai invaliditātes grupām, ir lielāka nekā unikālo personu skaits. Funkcionālo traucējumu veidu nosaka pēc slimību un veselības problēmu klasifikatora (SSK-10), pēc pamatdiagnozes.