Uz augšu

Pilnībā pret Covid-19 vakcinēto iedzīvotāju īpatsvars pēc vecuma grupām un tautības reģionos, novados, pilsētās, pagastos (atbilstoši robežām 2022. gada sākumā) un Rīgas apkaimēs (eksperimentālā statistika) 2021M03 - 2022M05

Izvēlēties vērtības

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2021M03 , 2021M04 , 2021M05 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 15

Atlasītās vērtības 0 Kopā 3

Neobligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 9

Neobligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.LV Latvija , LV006 Rīgas statistiskais reģions , LV007 Pierīgas statistiskais reģions ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 718

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000

Svarīga informācija

Jēkabpils, Ogres un Valmieras valstspilsētas iekļautas arī attiecīgo novadu rādītājos.

Eksperimentālās statistikas aprēķināšanā izmanto jaunus datu avotus un metodes, cenšoties paplašināt statistikas klāstu vai detalizācijas līmeni atbilstoši lietotāju vajadzībām.
Jāatzīmē, ka eksperimentālās statistikas metodes nav nemainīgas, aprobētas un starptautiski saskaņotas un var tikt mainītas, lai pilnveidotu datu kvalitāti. CSP publicē eksperimentālo statistiku, lai saņemtu lietotāju atsauksmes, izvērtētu datu analītisko potenciālu, atbilstību realitātei un lietotāju vajadzībām.
CSP uzskata, ka arī eksperimentālo datu laikrindas var būt noderīgas lietotājiem un statistikas lietotāju viedoklis ir pamats lēmuma pieņemšanai par šīs statistikas iekļaušanu Oficiālās statistikas programmā. Publicējot eksperimentālo statistiku, CSP nodrošina datu lietotājiem jaunus informācijas avotus lēmumu pieņemšanai.
Metadati Novados, novadu pilsētās, pagastos un Rīgas apkaimēs noapaļots līdz 5 (izņemot kopskaitu). Nacionālā veselības dienesta dati par vakcinācijas statusu. Vecums un tautība pēc Iedzīvotāju reģistra datiem. ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi