1. VEA010. Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība pēdējo 12 mēnešu laikā (%)

  Atjaunināts: 11.03.2021

  1. Gads: 2014, 2019, (2)
  2. Pakalpojumu pieejamība: Ir bijis gadījums, kad veselības aprūpes pakalpojumi tika saņemti novēloti vai netika saņemti vispār, lai gan bija tāda nepieciešamība, jo bija pārāk ilgs pieraksta laiks (garas rindas), Ir bijis gadījums, kad veselības aprūpes pakalpojumi tika saņemti novēloti vai netika saņemti vispār, lai gan bija tāda nepieciešamība, jo bija pārāk liels attālums līdz pakalpojumu sniedzējam vai bija transporta problēmas, Ir bijis gadījums, kad nesaņēma nepieciešamo medicīnisko aprūpi (neieskaitot zobārtsniecību un garīgās veselības aprūpi), jo finansiāli nevarēja to atļauties, Ir bijis gadījums, kad nesaņēma nepieciešamos zobārstniecības pakalpojumus, jo finansiāli nevarēja to atļauties, ..., Ir bijis gadījums, kad nesaņēma nepieciešamo garīgās veselības aprūpi (pie psihologa vai psihiatra), jo finansiāli nevarēja to atļauties (6)
  3. Novērtējums: Pavisam, jā, nē, nebija vajadzības, (4)
  4. Rādītāji: PAVISAM, Vīrieši - pavisam, vīrieši - 15-24 gadi, vīrieši - 25-34 gadi, ..., Latgales reģions (35)


 2. VEA020. Medikamentu lietošana ar vai bez ārsta ieteikuma (%)

  Atjaunināts: 11.03.2021

  1. Gads: 2014, 2019, (2)
  2. Medikamentu lietošana: Medikamentu lietošana bez ārsta ieteikuma, Ārsta parakstītu medikamentu lietošana, (2)
  3. Novērtējums: Pavisam, jā, nē, (3)
  4. Rādītāji: PAVISAM, Vīrieši - pavisam, vīrieši - 15-24 gadi, vīrieši - 25-34 gadi, ..., Latgales reģions (35)


 3. VEA030. Konsultāciju biežums ar ģimenes ārstu vai ārstu speciālistu pēdējo četru nedēļu laikā (%)

  Atjaunināts: 11.03.2021

  1. Gads: 2014, 2019, (2)
  2. Konsultācijas: Konsultējies/-usies ar ģimenes ārstu savas veselības dēļ, Konsultējies/-usies ar ārstu speciālistu savas veselības dēļ, (2)
  3. Konsultāciju biežums: Pavisam, ne reizi pēdējo četru nedēļu laikā, vienu reizi, divas un vairāk reižu, (4)
  4. Rādītāji: PAVISAM, Vīrieši - pavisam, vīrieši - 15-24 gadi, vīrieši - 25-34 gadi, ..., Latgales reģions (35)


 4. VEA040. Konsultācijas ar ģimenes ārstu vai ārstu speciālistu (%)

  Atjaunināts: 11.03.2021

  1. Gads: 2014, 2019, (2)
  2. Konsultācijas: Pēdējo reizi konsultējās ar ģimenes ārstu savas veselības dēļ, Pēdējo reizi konsultējās ar ārstu speciālistu, (2)
  3. Raksturojums: Pavisam, mazāk nekā pirms 12 mēnešiem, vairāk nekā pirms 12 mēnešiem, nekad, (4)
  4. Rādītāji: PAVISAM, Vīrieši - pavisam, vīrieši - 15-24 gadi, vīrieši - 25-34 gadi, ..., Latgales reģions (35)


 5. VEA050. Smēķēšanas ieradumi (%)

  Atjaunināts: 11.03.2021

  1. Gads: 2003, 2008, 2014, 2019, (4)
  2. Biežums: Pavisam, jā, katru dienu, jā, dažreiz, nē, (4)
  3. Rādītāji: PAVISAM, Vīrieši - pavisam, vīrieši - 15-24 gadi, vīrieši - 25-34 gadi, ..., Nav skolas izglītības, zemāka par sākumskolas izglītību vai sākumskolas izglītība (ISCED 0. un 1. līmenis) (21)


 6. VEA051. Pasīvā smēķēšana iekštelpās (%)

  Atjaunināts: 11.03.2021

  1. Gads: 2019, (1)
  2. Dūmu iedarbības telpās biežums: Pavisam, katru dienu, 1 stundu vai vairāk, katru dienu, mazāk par 1 stundu, vismaz reizi nedēļā (bet ne katru dienu), ..., nekad vai gandrīz nekad (6)
  3. Rādītāji: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, 15-24 gadi, ..., Latgales reģions (28)


 7. VEA060. Alkoholisko dzērienu lietošana pēdējā gada laikā (%)

  Atjaunināts: 11.03.2021

  1. Gads: 2003, 2008, 2014, 2019, (4)
  2. Novērtējums: Pavisam, jā, lietoju, nē, nelietoju, (3)
  3. Rādītāji: PAVISAM, Vīrieši - pavisam, vīrieši - 15-24 gadi, vīrieši - 25-34 gadi, ..., Nav skolas izglītības, zemāka par sākumskolas izglītību vai sākumskolas izglītība (ISCED 0. un 1. līmenis) (21)


 8. VEA061. Pārmērīga alkoholisko dzērienu lietošana pēdējo 12 mēnešu laikā (%)

  Atjaunināts: 11.03.2021

  1. Gads: 2019, (1)
  2. Alkohola lietošanas biežums: Pavisam, vismaz reizi nedēļā, 1-3 dienas mēnesī, retāk nekā reizi mēnesī, pēdējo 12 mēnešu laikā tas nav noticis vai nekad visā savā mūžā (5)
  3. Rādītāji: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, 15-24 gadi, ..., Latgales reģions (28)


 9. VEA070. Ķermeņa masas indekss (%)

  Atjaunināts: 11.03.2021

  1. Gads: 2003, 2008, 2014, 2019, (4)
  2. Raksturojums: Pavisam, nepietiekams svars, normāls svars, liekais svars, aptaukošanās (5)
  3. Rādītāji: PAVISAM, Vīrieši - pavisam, vīrieši - 15-24 gadi, vīrieši - 25-34 gadi, ..., Latgales reģions (35)


 10. VEA080. Augļu un dārzeņu lietošana (%)

  Atjaunināts: 11.03.2021

  1. Gads: 2014, 2019, (2)
  2. Uzturs: Augļu lietošana uzturā, Dārzeņu lietošana uzturā, (2)
  3. Biežums: Pavisam, vienreiz vai vairāk nekā reizi dienā, 4 līdz 6 reizes nedēļā, 1 līdz 3 reizes nedēļā, mazāk kā reizi nedēļā vai nekad (5)
  4. Rādītāji: PAVISAM, Vīrieši - pavisam, vīrieši - 15-24 gadi, vīrieši - 25-34 gadi, ..., Latgales reģions (35)


 11. VEA090. Augļu un dārzeņu sulu un saldinātu bezalkoholisko dzērienu lietošana (%)

  Atjaunināts: 11.03.2021

  1. Gads: 2019, (1)
  2. Dzērieni: 100 % augļu un dārzeņu sulas, Saldināti bezalkoholisko dzērieni, (2)
  3. Biežums: Pavisam, vienreiz vai vairāk nekā reizi dienā, 4 līdz 6 reizes nedēļā, 1 līdz 3 reizes nedēļā, mazāk kā reizi nedēļā vai nekad (5)
  4. Rādītāji: PAVISAM, Vīrieši - pavisam, vīrieši - 15-24 gadi, vīrieši - 25-34 gadi, ..., Latgales reģions (35)


 12. VEA100. Neierašanās darbā pēdējo 12 mēnešu laikā veselības problēmu dēļ (%)

  Atjaunināts: 11.03.2021

  1. Gads: 2014, 2019, (2)
  2. Novērtējums: Pavisam, jā, nē, (3)
  3. Rādītāji: PAVISAM, Vīrieši - pavisam, vīrieši - 15-24 gadi, vīrieši - 25-34 gadi, ..., Latgales reģions (32)


 13. VEA101. Darba kavējuma vidējais ilgums veselības problēmu dēļ (dienas)

  Atjaunināts: 11.03.2021

  1. Gads: 2014, 2019, (2)
  2. Rādītāji: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, 15-24 gadi, ..., Latgales reģions (25)


 14. VEA102. Darba kavējuma ilgums veselības problēmu dēļ (%)

  Atjaunināts: 11.03.2021

  1. Gads: 2014, 2019, (2)
  2. Darba kavējuma ilgums (dienas): Pavisam, 1-5 dienas, 6-10 dienas, 11-30 dienas, 31 dienu un vairāk (5)
  3. Rādītāji: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, 15-24 gadi, ..., Nav skolas izglītības, zemāka par sākumskolas izglītību vai sākumskolas izglītība (ISCED 0. un 1. līmenis) (14)


 15. VEA110. Zobu un smaganu stāvokļa raksturojums (%)

  Atjaunināts: 11.03.2021

  1. Gads: 2019, (1)
  2. Raksturojums: Pavisam, ļoti labs, labs, viduvējs, ..., ļoti slikts (6)
  3. Rādītājs: PAVISAM, Vīrieši - pavisam, vīrieši - 15-24 gadi, vīrieši - 25-34 gadi, ..., Latgales reģions (35)


 16. VEA120. Novērtējums grūtībām ēdiena nokošanai vai sakošļāšanai (%)

  Atjaunināts: 11.03.2021

  1. Gads: 2019, (1)
  2. Grūtības nokost un košļāt cietu ēdienu: Pavisam, nav grūtību, nelielas grūtības, ir lielas grūtības vai to nevar / nespēj veikt, (4)
  3. Rādītāji: PAVISAM, Vīrieši - pavisam, vīrieši - 55-64 gadi, vīrieši - 65-74 gadi, ..., sievietes - 75+ gadi (9)


 17. VEA130. Ikdienas pašaprūpes novērtējums (%)

  Atjaunināts: 11.03.2021

  1. Gads: 2014, 2019, (2)
  2. Pašaprūpes veids: Ēšana, Apgulšanās gultā un piecelšanās no tās, apsēšanās krēslā un piecelšanās no tā, Apģērbšanās un noģērbšanās, Tualetes lietošana, Mazgāšanās vannā vai dušā (5)
  3. Novērtējums: Pavisam, nē, grūtību nav, jā, ar nelielām grūtībām, jā, ar lielu piepūli vai nevaru pats to paveikt, (4)
  4. Rādītāji: PAVISAM, Vīrieši - pavisam, vīrieši - 65-74 gadi, vīrieši - 75+ gadi, ..., sievietes - 75+ gadi (7)


 18. VEA140. Grūtības ikdienas mājas darbu veikšanā (%)

  Atjaunināts: 11.03.2021

  1. Gads: 2019, (1)
  2. Ikdienas aktivitātes: Ēdiena pagatavošana, Tālruņa izmantošana, Iepirkšanās, Medikamentu lietošana, ..., Maksājumu un ikdienas saimniecisko jautājumu kārtošana (7)
  3. Novērtējums: Pavisam, nē, grūtību nav, ar nelielām grūtībām, ar lielu piepūli vai to nespēju paveikt, neesmu mēģinājis, nav vajadzības to darīt (5)
  4. Rādītāji: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, 55-64 gadi, ..., 75+ gadi (6)


 19. VEA150. Fizisko un sensoro spēju novērtējums ikdienas situācijās (%)

  Atjaunināts: 11.03.2021

  1. Gads: 2014, 2019, (2)
  2. Funkcionālie traucējumi: Redzes grūtības, pat ja tiek izmantotas brilles vai kontaktlēcas, Dzirdes grūtības, sarunājoties ar citu personu klusā telpā, pat ja izmanto dzirdes aparātu, Dzirdes grūtības, sarunājoties ar citu personu trokšņainā telpā, pat ja izmanto dzirdes aparātu, Grūtības noiet 500 m pa līdzenu virsmu bez jebkādas palīdzības, ..., Grūtības atcerēties vai koncentrēties (6)
  3. Novērtējums: Pavisam, nav grūtību, nelielas grūtības, ar lielu piepūli vai nevaru nemaz, (4)
  4. Rādītāji: PAVISAM, Vīrieši - pavisam, vīrieši - 15-44 gadi, vīrieši - 45-64 gadi, ..., sievietes - 65+ gadi (9)


 20. VEA160. Fizisko sāpju intensitātes novērtējums (%)

  Atjaunināts: 11.03.2021

  1. Gads: 2014, 2019, (2)
  2. Vai pēdējo 4 nedēļu laikā ir bijušas fiziskas sāpes: Pavisam, nē, jā, nelielas vai mērenas, jā, vidēji stipras, jā, stipras vai ļoti stipras (5)
  3. Rādītāji: PAVISAM, Vīrieši - pavisam, vīrieši - 15-24 gadi, vīrieši - 25-34 gadi, ..., Latgales reģions (35)


 21. VEA170. Palīdzības saņemšana no kaimiņiem nepieciešamības gadījumā (%)

  Atjaunināts: 11.03.2021

  1. Gads: 2019, (1)
  2. Cik viegli iespējams saņemt palīdzību no kaimiņiem: Pavisam, ļoti viegli, viegli, ir iespējams, ..., ļoti grūti (6)
  3. Rādītāji: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, 15-24 gadi, ..., Latgales reģions (28)


 22. VEA180. Neformālās aprūpes vai palīdzības sniegšana

  Atjaunināts: 11.03.2021

  1. Gads: 2019, (1)
  2. Novērtējums: Pavisam, jā, sniedza aprūpi vai palīdzību, nē, nesniedza aprūpi vai palīdzību, (3)
  3. Rādītāji: PAVISAM, Vīrieši - pavisam, vīrieši - 15-24 gadi, vīrieši - 25-34 gadi, ..., Latgales reģions (35)


 23. VEA190. Slimnīcu pakalpojumu izmantošana pēdējo 12 mēnešu laikā (%)

  Atjaunināts: 11.03.2021

  1. Gads: 2014, 2019, (2)
  2. Novērtējums: Pavisam, jā, tika izmatoti slimnīcu pakalpojumi, nē, netika izmantoti slimnīcu pakalpojumi, (3)
  3. Rādītāji: PAVISAM, Vīrieši - pavisam, vīrieši - 15-24 gadi, vīrieši - 25-34 gadi, ..., Latgales reģions (35)


 24. VEA200. Pie medicīnas darbinieka veikto asinsspiediena, cukura līmeņa asinīs un holesterīna līmeņa asinīs mērījumu biežums (%)

  Atjaunināts: 11.03.2021

  1. Gads: 2014, 2019, (2)
  2. Mērījumu veids: Asinsspiediena mērījums, Holesterīna līmenis asinīs, Cukura līmenis asinīs, (3)
  3. Pēdējā reize, kad veikts mērījums: Pavisam, pēdējo 12 mēnešu laikā, pirms 1 gada, bet mazāk nekā 3 gadiem, pirms 3 gadiem, bet mazāk nekā 5 gadiem, ..., nekad (6)
  4. Rādītāji: PAVISAM, Vīrieši - pavisam, vīrieši - 15-24 gadi, vīrieši - 25-34 gadi, ..., Latgales reģions (35)


 25. VEA210. Fiziskā piepūle veicot darba uzdevumus (apmaksāts un neapmaksāts darbs) (%)

  Atjaunināts: 11.03.2021

  1. Gads: 2014, 2019, (2)
  2. Raksturojums: Pavisam, galvenokārt sēdus vai stāvus, galvenokārt staigājot vai strādājot ar mērenu fizisku piepūli, galvenokārt tas ir smags darbs vai darbs ar lielu fizisko slodzi, neveic ar darbu saistītas aktivitātes (5)
  3. Rādītāji: PAVISAM, Vīrieši - pavisam, vīrieši - 15-24 gadi, vīrieši - 25-34 gadi, ..., Latgales reģions (35)