Uz augšu

Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes, izglītības līmeņa un dzimuma 1996 - 2021

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 2

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1996 , 1997 , 1998 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 26

Atlasītās vērtības 0 Kopā 3

Neobligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 7

Neobligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 7

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
2001.-2011. gads - pārrēķins pēc 2011. gada tautas skaitīšanas rezultātiem. Datu vispārināšanai no 2001. gada tiek izmantots tikai privātajās mājsaimniecībās dzīvojošo personu skaits, neiekļaujot kolektīvajās mājsaimniecībās dzīvojošās personas. Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

Izglītības līmenis

Augstākā izglītība (ISCED 5.-8. līmenis)

Akadēmiskā izglītība, pirmā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai doktora grāds.

Arodizglītība vai profesionālā vidējā izglītība (ISCED 3. un 4. līmenis)

Arodizglītība pēc pamatizglītības vai vidējās izglītības, kā arī vidējā profesionālā izglītība.

Pamatizglītības otrais posms (pamatskolas izglītība) (ISCED 2. līmenis)

Pamatizglītība vai arodizglītība ar pamatizglītību.