Uz augšu

Atjaunīgo energoresursu, kokogļu, kurināmās koksnes un atkritumu ražošana, imports, eksports un patēriņš, naturālās mērvienībās (NACE 2. red.) 2008 - 2022

Izvēlēties vērtības

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2008 , 2009 , 2010 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 15

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Primāro energoresursu ražošana (+) , Otrreizēji pārstrādāti produkti (+) , Imports (+) ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 50

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Malka, tūkst. cieš.m3 , Koksnes atlikumi, tūkst. ber.m3 , Kurināmās šķeldas, tūkst. ber.m3 ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 14

Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

Energoresursu veids

Kokogles, tūkst. t

Kokogļu kopējais patēriņš ir negatīvs (Ražošana + Imports - Eksports + Krājumu izmaiņas + Statistiskās atšķirības), jo kokogles tiek ražotas no malkas, tāpēc to ražošana ir parādītā Pārveidošanās sektora kokogļu ražošanas pozīcijā. Šajā gadījumā kokogļu bilance tiek aprēķināta sekojoši: Pārveidošanas sektorā saražotais kokogļu daudzums + Imports - Eksports + Krājumu izmaiņas + Statistiskās atšķirības = Gala patēriņš.