Uz augšu

Dabasgāzes imports un patēriņš, milj. m3

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 2

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2006M01 , 2006M02 , 2006M03 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 218

Obligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 3

Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
2006.-2012.gads: 20 grādi C un 760 mm Hg st.
2013.gads: 15 grādi C un 760mm Hg st.
0.98294 koeficients gāzes pārrēķinam no 20 grādiem C 760 mm Hg st. uz 15 grādiem C 760 mm Hg st. Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi