Uz augšu

Dzīvi dzimušo skaits laulībā un ārpus laulības reģionos un valstspilsētās 1994 - 2022

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 2

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1994 , 1995 , 1996 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 29

Atlasītās vērtības 0 Kopā 3

Neobligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Latvija , Rīgas statistiskais reģions (no 01.01.2024.) , Rīgas statistiskais reģions (Rīga) (līdz 01.01.2024.) ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 20

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati Līdz 2019. gadam īpatsvari koriģēti, lai to summa veidotu 100 %. Kopš 2020. gada atsevišķos gadījumos vērtību noapaļošanā ir iespējamas nelielas atšķirības starp uzrādīto kopējo apjomu un saskaitāmo kopsummu. 2011. gadā 78 personām nav zināma dzīvesvieta. Laikrinda no 1990. līdz 2020. gadam IDS040. Dzīvi dzimušo skaits laulībā un ārpus laulības reģionos un republikas pilsētās . Sākot ar 2024. gadu, statistisko reģionu teritorijas sakrīt ar plānošanas reģionu teritorijām. Vairāk par statistiskajiem reģioniem.