Uz augšu

Iedzīvotāji pēc dzimuma un vecuma reģionos, valstspilsētās un novados gada sākumā (pēc administratīvi teritoriālās reformas 2021. gadā) 2021 - 2023

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 3

Atlasītās vērtības 0 Kopā 3

Neobligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Latvija , Rīgas statistiskais reģions , Pierīgas statistiskais reģions ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 58

Neobligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Pavisam , 0 gadi , 1 gads ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 123

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000

Svarīga informācija

Jēkabpils, Ogres un Valmieras valstspilsētas iekļautas arī attiecīgo novadu rādītājos.
Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi