Uz augšu

Iedzīvotāji pēc dzimuma un vecuma reģionos, valstspilsētās un novados gada sākumā 2012 - 2023

Izvēlēties vērtības

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2012 , 2013 , 2014 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 12

Atlasītās vērtības 0 Kopā 3

Neobligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Latvija , Rīgas statistiskais reģions (no 01.01.2024.) , Rīgas statistiskais reģions (Rīga) (līdz 01.01.2024.) ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 56

Neobligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Pavisam , 0 gadi , 1 gads ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 123

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000

Svarīga informācija

Jēkabpils, Ogres un Valmieras valstspilsētas iekļautas arī attiecīgo novadu rādītājos.
Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi Laikrinda no 1971. līdz 2022. gadam IRD040. Iedzīvotāji pēc dzimuma un vecuma reģionos un republikas pilsētās gada sākumā . Sākot ar 2024. gadu, statistisko reģionu teritorijas sakrīt ar plānošanas reģionu teritorijām. Vairāk par statistiskajiem reģioniem.