Uz augšu

Arhīvs un neregulārie apsekojumi

 1. A_IVG010. Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem (2017. gada salīdzināmajās cenās, milj. euro), 2008.-2017.g.

  Atjaunināts: 29.03.2021

  1. Darbības veids (NACE 2. red.): PAVISAM, Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, Rūpniecība - pavisam, Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, ..., Citi pakalpojumi (21)
  2. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)


 2. A_IVG020. Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem (2008.gada salīdzināmajās cenās, milj. euro), 1995.-2008.g.

  Atjaunināts: 29.03.2021

  1. Darbības veids (NACE 1.1. red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība, (B) Zvejniecība, (C+D+E) Rūpniecība - pavisam, ..., (O) Pārējie komunālie, sociālie un individuālie pakalpojumi (17)
  2. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2008 (14)


 3. A_IVG040. Nefinanšu investīcijas statistiskajos reģionos (2017. gada salīdzināmajās cenās; milj. euro), 1997.-2017.g.

  Atjaunināts: 29.03.2021

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  2. Rādītāji: Nefinanšu investīcijas, ..tai skaitā dzīvojamās ēkas, citas būves un celtnes, (2)
  3. Gads: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2017 (21)


 4. A_IVG041. Nefinanšu investīcijas republikas pilsētās pa darbības veidiem pēc pamatdarbības un pēc biroja vai pamatdarbības vietas (faktiskajās cenās, tūkst. euro), 2013.-2017.g.

  Atjaunināts: 29.03.2021

  1. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  2. Teritoriālā vienība: Rīga, Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, ..., Ventspils (9)
  3. Darbības veids (NACE 2. red.): PAVISAM, Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, Apstrādes rūpniecība, ..., Citi pakalpojumi (20)


 5. A_IVG050. Nefinanšu investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos pa darbības veidiem (faktiskajās cenās, tūkst. euro), 2008.-2017.g.

  Atjaunināts: 29.03.2021

  1. Darbības veids (NACE 2. red.): PAVISAM, Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, Mežsaimniecība un mežizstrāde, ..., Citi pakalpojumi (93)
  2. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)


 6. A_IVG060. Uzkrātās ārvalstu investīcijas Latvijas uzņēmumu pamatkapitālā pa valstīm gada beigās, 1992.-2010.g. (tūkst. euro)

  Atjaunināts: 15.04.2021

  1. Valsts: PAVISAM, AT Austrija, BE Beļģija, BM Bermudu salas, ..., Nav sadalīts pa valstīm (50)
  2. Gads: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2010 (19)


 7. A_IVG070. Uzkrātās ārvalstu investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā pa valstu grupām gada beigās, 2004.-2010.g. (milj. euro)

  Atjaunināts: 15.04.2021

  1. Valstu grupa: ES-27, NVS, pārējās valstis (bez ES-27), nav sadalīts pa valstīm, (4)
  2. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2010 (7)


 8. A_IVG080. Uzkrātās ārvalstu investīcijas Latvijas uzņēmumu pamatkapitālā pa darbības veidiem gada beigās, 1992.-2010.g. (tūkst. euro)

  Atjaunināts: 15.04.2021

  1. Darbības veids (NACE 1.1. red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība, (B) Zvejniecība, (C+D+E) Rūpniecība - pavisam, ..., Nav sadalīts pa darbības veidiem (15)
  2. Gads: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2010 (19)


 9. A_IVG090. Uzkrātās ārvalstu investīcijas Latvijas uzņēmumu pamatkapitālā pa galvenajiem darbības veidiem pa valstu grupām gada beigās, 2004.-2010.g. (milj. euro)

  Atjaunināts: 15.04.2021

  1. Darbības veids (NACE 1.1.red.): (C+D+E) Rūpniecība - pavisam, (I) Transports, glabāšana un sakari, (J) Finanšu starpniecība, pārējie darbības veidi, (4)
  2. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2010 (7)
  3. Valstu grupa: ES-27, NVS, pārējās valstis, (3)


 10. A_IVG100. Ārvalstu investīcijas Latvijā, 1992.-2010.g.

  Atjaunināts: 14.04.2021

  1. Rādītāji: Uzkrātās ārvalstu investīcijas (gada beigās) - pavisam, milj. euro, ārvalstu tiešās investīcijas, milj. euro, portfeļieguldījumi, milj. euro, atvasinātie finanšu instrumenti, milj. euro, ..., gada laikā saņemtās ārvalstu tiešās investīcijas procentos pret iekšzemes kopproduktu (9)
  2. Gads: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2010 (19)